“Present i futur de la Síndica ”

Un dels objectius de Ciutadans, com nova força política, és tractar de posar en evidència males pràctiques i inèrcies pernicioses que s’han vingut desenvolupant des del nostre ajuntament. Històricament s’han pres decisions que han mancat de la més mínima anàlisi crítica, accions desafortunades fruit de la manca de rumb polític, de la sobreponderanció dels particularismes i el distanciament amb les necessitats reals de la majoria dels ciutadans de la nostra ciutat; un exemple en la nostra opinió és la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.

Sobre la institució que representa l’actual Síndica, en Ciutadans considerem que no es donen les circumstàncies suficients que justifiquin la dotació de recursos municipals per al seu funcionament. En la línia de ser rigorosos en el que concerneix a la bona destinació dels recursos públics i en el que té a veure amb la millora de l’eficiència del nostre ajuntament, la Síndica local no es justifica.

La principal missió de la Síndica és vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, en les seves relacions amb l’organització municipal. Recordar que no pot actuar sobre qüestions les quals hagi previst procediment dintre de l’ordenament jurídic. Sent el seu àmbit les queixes que tinguin a veure amb els drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, que tinguin com origen una actuació de l’organització municipal, i aquelles que tenen a veure amb els drets recollits en el règim jurídic de les administracions públiques. Segons l’últim informe fet públic corresponent al primer semestre de 2015, de les 580 actuacions, 264 consultes no han generat cap expedient, de les 109 que sí ho han generat 58 s’han derivat al Síndic de Catalunya, dels altres 51 la gran majoria eren motivats per multes i queixes per actuacions de la grua municipal. La resta d’actuacions té caràcter protocol·lari i pedagògic en la seva immensa majoria.

És necessària la institució de la Síndicatura Municipal? En primer lloc, considerar que moltes de les seves funcions són consultes que les podria assumir el servei del 010, la Sindica no s’hauria de convertir en una Assessoria gratuïta. Segon, la majoria dels expedients que es tramiten són de l’àmbit del Síndic de Catalunya, si al Síndic de Catalunya li va bé tenir una oficina descentralitzada que la pagui del seu pressupost. Tercer, per a les multes i grua hi ha procediments administratius, la Síndica emet recomanacions que mai han estat ateses, en això estem igual que sempre. Quart, per a denunciar contingències quotidianes hi ha i han de funcionar els mecanismes municipals i legals corresponents, l’acció de la Síndica aquí també és inerta. En conclusió, sobre drets humans no hi ha actuacions de la síndica local, quant a la resta la seva acció es limita a molt poques actuacions i, significativament, les seves recomanacions són menyspreades de manera sistemàtica pel PSC de Ballart que és qui governa al costat de la CiU de Sàmper.

La nostra crítica a la institució que representa la senyora Marquès no és personal de cap manera, tampoc és cap a la institució per sé, sinó a la falta de contingut que justifiqui la seva continuïtat, a la poca predisposició del govern local a atendre les seves recomanacions i a la falta de crítica de l’alcalde amb el que té a veure amb el bon funcionament dels serveis municipals sense necessitat que ningú els tregui els colors més enllà de l’oposició política representada en el Ple, la qual no hauria de centrifugar la seva pròpia responsabilitat en fiscalitzar l’acció de govern.

Sí a la Síndica en tant tingui més i millors continguts i aquí fa falta innovar, nosaltres ja estem mans a l’obra per intentar que sigui possible. Sí a la Síndica perquè tingui millors instruments materials i polítics perquè les seves recomanacions siguin una mica més que un brindis al sol. Sí a una Síndica més professionalitzada i amb més competències per a actuar en quant a drets constitucionals, com per exemple la defensa del bilingüisme en l’organització municipal incloent els centres educatius.