El ple ha aprovat per unanimitat una proposta de Ciutadans que també busca crear un clima laboral despolititzat. Així, segons Javi González, de Ciutadans: “Aquest és el objectiu, una revisió eminentment tècnica perquè en un futur puguem prendre decisions polítiques sobre com ha de funcionar aquest Ajuntament o com podem orientar les polítiques, o planificar un horitzó de treball i eficiència municipal en benefici de tota la ciutadania.”
L’equip de Govern es comprometrà a realitzar un estudi i un anàlisi detallat de la situació dels llocs de treball per tal de millorar, revisar, adequar i retribuir els llocs de treball a les necessitats actuals de la organització municipal, incloent les empreses municipals.
La proposta pretén detectar les necessitats i la percepció que té el conjunt de treballadors, establint nou canals de participació i comunicació , per edificar una estructura més innovadora i competitiva tenint en compte tota l’estructura municipal.

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/28584/una/auditoria/integral/revisara/lestructura/lajuntament.html#.VoFh7vnhDIV