El problema: La situació del barri de Les Fonts és peculiar. Situat a l´extrem sud-est de Terrassa té una població total de prop de 5.000 habitants, repartida gairebé a parts iguals entre St. Quirze (2.200) i Terrassa (2.700) I diem “repartits” perquè, en efecte, la peculiaritat del barri rau en la seva divisió administrativa entre dos municipis, l’accessibilitat dels quals des de Les Fonts no és la mateixa. El temps necessari per anar en FGC des de Les Fonts al centre de Terrassa és de 5 minuts, però per arribar al centre de St. Quirze calen més de 30 minuts.
La singularitat administrativa del barri, escindit entre dos municipis, però, va més enllà de la incomoditat manifesta pels veïns que depenen de St. Quirze. Hi ha tot un seguit de problemes afegits: diferències en el preu de l’IBI, en la recollida d’escombraries, problemes de coordinació entre els cossos policials municipals, dificultats per coordinar els serveis de transport municipal… La llista és llarga i continua amb els equipaments: la Torre Julià funciona com a centre cívic (de St. Quirze), però el casal de Les Fonts (Terrassa), no. Dos equipaments en un sol barri i a pocs metres de distància.
Per fer front als problemes tècnics, la comissió intermunicipal St. Quirze-Terrassa va començar a caminar durant l’anterior mandat. Va ser un primer pas, però tanmateix els problemes perduren: St. Quirze té la impressió de fer un esforç econòmic que no és reconegut i Terrassa no acaba d´assumir la seva part de responsabilitat en un barri que no sap com tractar.
Una proposta de solució: Fóra bo que durant aquest mandat la situació del barri de Les Fonts tingués una solució definitiva. Aprofitant l´existència de majories a tots dos municipis i amb el suport de la resta de partits dels plens, ara tenim l´ocasió d´entomar el problema. Vet aquí la proposta que fem des del grup municipal de Cs a Terrassa.
Primer, evitem començar la casa per la teulada. Començar el debat a partir d’una votació: “O de Terrassa o de St. Quirze” no és el camí. I no ho és per dos motius: (a) algú podria dir: “ni Terrassa ni St. Quirze, Les Fonts independent”, les solucions binàries no solen ser solucions; (b) no té sentit votar sense que els municipis tinguin clar a on volen arribar: no estem parlant de què tot el barri sigui de St. Quirze, cosa que ningú a la part de Terrassa reivindica, sinó de si la part de Les Fonts que pertany a St. Quirze ha de continuar formant-ne part. Aquest és el nus del problema.
Segon, els serveis i els costs. El primer pas és usar la comissió intermunicipal per entomar una negociació tècnica i política (amb els partits i les entitats veïnals) entre els dos municipis per delimitar allò que està en el rerefons del debat: la cessió dels serveis del barri que ara gestiona St. Quirze a Terrassa. I aquí caldrà fer una taxació de les inversions fetes per St. Quirze i la manera de compensar-les; caldrà parlar amb la Generalitat per conèixer les implicacions administratives; caldrà haver conegut el parer de les entitats i dels partits; i, per últim, quan tinguem un document amb una proposta i una memòria econòmica, caldrà portar-lo als plens respectius.
Tercer, votem un acord. L’últim pas és un procés participatiu a tot el barri per votar un acord. Insisteixo, el que s’ha de votar és un acord entre els municipis, el món veïnal i els partits, que permeti prendre els veïns una decisió fonamentada sobre un acord previ, fruit d’una negociació. Aquesta és l´única manera que tindran els veïns de saber el que estaran votant.
Durant el mandat hi va haver dues iniciatives sobre Les Fonts. Una impulsada pel grup municipal de Cs per impulsar accions urgents sobre el barri de Les Fonts (2015) i una altra aprovada en Junta de Portaveus (2017) per estudiar l´adscripció territorial del barri de Les Fonts. Totes dues van ser aprovades. La situació del barri de Les Fonts s’ha de resoldre durant aquest mandat. Ajornar el debat més temps només servirà per seguir enrarint la relació entre tots dos municipis (amb picabaralles de curta volada) i per deixar els veïns amb la sensació d’estar en terra de ningú, amb pocs serveis i ineficients.
David Aguinaga, regidor del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Terrassa