Terrassa, 12 de gener del 2022.- 

• David Aguinaga ha declarat que “les tutories online en petits grups donen bon resultat a la resta de països de la Unió Europea”

· El partit liberal considera que “conèixer quin és el grau d’inserció laboral de cada especialitat ajudaria a prendre decisions amb coneixement de causa i d’aquesta manera s’ajudaria als alumnes a orientar-se millor”

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Terrassa ha anunciat que presentarà, al ple municipal de gener, una proposta per a incloure indicadors d’inserció laboral en l’oferta formativa dels Cicles Formatius de Terrassa.

 

David Aguinaga, regidor del partit taronja a la ciutat, ha afirmat que “una de les gran dificultats amb que es troben alumnes i planificadors a l’hora de dissenyar l’oferta formativa dels cicles formatius de grau mig i superior és el desajust existent entre l’oferta i la demanda”. Això, segons Aguinaga, es deu al fet que “hi ha cicles formatius amb poca demanda i amb un alt grau d’inserció laboral i, per altra banda, hi ha cicles formatius amb molta demanda i amb una inserció laboral molt baixa”.

 

El regidor del partit liberal considera que “conèixer quin és el grau d’inserció laboral de cada especialitat ajudaria a prendre decisions amb coneixement de causa i d’aquesta manera s’ajudaria als alumnes a orientar-se millor” alhora que “s’equilibraria la oferta i la demanda de Cicles Formatius en funció d’indicadors d’inserció laboral”. D’aquesta manera, Ciutadans considera oportú que l’Ajuntament de Terrassa actualitzi l’espai web ‘treballterrassa.cat’ incloent documentació elaborada per l’àrea d’educació o promoció econòmica a partir del curs 2022-2023 i que estigui específicament adreçada als estudiants d´ESO i de cicles formatius.